Villa/lägenhet:VillaLägenhet
  Fönsterputsningsadress:
  .
  Antal fönster:
  Antal fönster med 2 sidor dvs. in och utsida:
  Antal fönster med 4 sidor dvs fönster som ska delas:
  Inglasning t.ex. balkong / veranda:
  JaNej
  Fönster med spröjs:
  JaNej
  Behövs stege:
  JaNej

  Så räknar man fönster

  Sitter det två glasrutor bredvid varandra i ett fönster, räknas det som två glasrutor.

  Exempel:

  Två fönster

  Ett fönster